Rozliczanie Vat w usługach budowlanych – sprawdź jakie zmiany ostatnio weszły

Najlepsze niusy w Sieci

Rozliczanie Vat w usługach budowlanych – sprawdź jakie zmiany ostatnio weszły

robotnik

Branża budowlana to jedna z tych newralgicznych dla gospodarki. Transakcje na wysokie kwoty to w niej norma. Nic więc dziwnego, że ustawodawca wprowadza mechanizmy uszczelniające, które mają zapobiegać oszustwom i nadużyciom. Ostatnie duże zmiany weszły w życie 1 listopada 2019 roku. Zmiany w stosunku do tego, co obowiązywało, są rewolucyjne. A nie stosowanie się do nich może skutkować poważnymi sankcjami finansowymi. Jak poprawnie rozliczać VAT w usługach budowlanych w 2020 roku?

Zmiany w rozliczaniu VAT dla branży budowlanej

Od 1 listopada 2019 roku wszystkie firmy budowlane objęte są obowiązkiem stosowania split payment. Mechanizm podzielonej płatności zastąpił odwrotne obciążenie, które obowiązywało przez wiele lat. Wprowadzenie tego mechanizmu oznacza bardziej restrykcyjne zasady rozliczania podatku i konieczność większej uważności.

Na czym polega split payment dla branży budowlanej?

Split payment w odniesieniu do podatku VAT to mechanizm znany już od 2018 roku. Przez ok. rok jego stosowanie nie było jednak obowiązkowe dla wszystkich firm – dziś już jest. Nowy obowiązek narzucony został branży budowlanej, elektronicznej, paliwowej, stalowej, recyklingu bez względu na wysokość transakcji. Inne branże podatek VAT z mechanizmem podzielonej płatności muszą rozliczać, jeśli kwota na fakturze przekracza 15 tysięcy brutto.

Podzielona płatność polega na tym, że klient w oparciu o fakturę przelewa wynagrodzenie za towar lub usługę w dwóch częściach, na dwa różne konta bankowe. Pierwsza kwota to ta netto. Przelewana jest ona na normalny rachunek bankowy wykonawcy usług/sprzedawcy towaru. Może on nią dowolnie dysponować. Druga część kwoty, czyli należny podatek VAT, przesłany jest natomiast na specjalny rachunek VAT. Należy on do przedsiębiorcy, ale zgromadzone na nim środki mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na ściśle określone cele. Do takich zalicza się opłacenie podatku VAT i innych należności np. podatku dochodowego, cła, akcyzy, składek ZUS. Uwolnienie środków z rachunku VAT jest możliwe, tylko jeśli zgodę na to wyrazi naczelnik urzędu skarbowego – ma na to 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Sankcje za brak split payment

Firmy budowlane, które nie dostosują się do zmian i nie będą stosować mechanizmu podzielonej płatności, muszą liczyć się z konsekwencjami. Na sprzedawcę, który nie zamieści wymaganego dopisku nałożone zostaną kary wysokości 30% kwoty podatku wskazanego na danej fakturze. Sankcje finansowe będą czekać też nabywcę, który nie rozliczy faktur według zasad podzielonej płatności. Taki klient także zapłaci 30% kwoty podatku VAT za towary i usługi wrażliwe figurujące na fakturze.

Biała lista podatników VAT dla branży budowlanej

Od 1 stycznia 2020 roku na branżę budowlaną czekały kolejne zmiany. Faktury VAT powyżej 15 tysięcy złotych (czyli te często spotykane w budownictwie) mogą być rozliczane na rachunki bankowe z tzw. białej listy podatników VAT. Jest ona wykazem podatników VAT dostępnym internetowo.  W przypadku, gdy kwotę powyżej 15 tysięcy złotych przeleje się na rachunek niefigurujący na liście, to nabywca:

  • nie będzie mógł poniesionego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego;
  • będzie ponosił solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT.