Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Badania środowiskowe są obowiązkowe w miejscach, gdzie panują szkodliwe warunki pracy (biologiczne, chemiczne, fizyczne). Mają one charakter okresowy, a ich częstotliwość zależy od indywidualnego przypadku. Tego typu pomiary są niezbędne do tego, aby określić ryzyko zawodowe.

Kiedy przeprowadza się pomiary środowiskowe?

Pierwsze badania środowiskowe należy przeprowadzić w ciągu miesiąca od rozpoczęcia działalności. Jest to termin określony w normach, którego nie można przekroczyć. To, jak często będą przeprowadzane kolejne pomiary zależy głównie od tego, jak wysokie jest stężenie NSD/NDN. Jego wartość określona jest w wynikach poprzedniego badania. Jeśli wartość stężenia NSD/NDN jest mniejsza lub równa 0,5 to pomiary powinny być wykonywane raz w roku. W przypadku, gdy wartość stężenia przekracza 0,5 to badania mogą być wykonywane rzadziej, czyli raz na dwa lata.
Należy wiedzieć, że jeśli w przedsiębiorstwie zachodzą zmiany, które mogłyby wpłynąć na natężenie czynników szkodliwych, to niezwłocznie należy wykonać pomiary środowiskowe.

Inaczej jest w przypadku, gdy czynniki szkodliwe są mutagenne lub rakotwórcze. Badania muszą być przeprowadzane znacznie częściej – raz na trzy lub sześć miesięcy. Zależy to od poziomu stężenia NDS.

Kto wykonuje badania środowiska pracy?

Pomiary środowiska pracy realizowane są przez upoważnione i wyspecjalizowane laboratoria. Z pewnością nie możemy zgłosić się do przypadkowego przedsiębiorstwa. Tylko akredytowane laboratorium środowiskowe takie jak http://smc-bhp.pl, ma prawo do świadczenia tego typu usług. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w pobliży brak jest laboratorium, które posiada akredytację. Wówczas pomiary mogą wykonać instytuty naukowe lub insytuty badawcze.

Po dokonaniu badań uzyskane rezultaty są weryfikowane z obostrzeniami wyrażonymi w opisywanej powyżej normie. Jeśli je przekraczają, pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu ograniczenie uciążliwości. Inaczej naraża się na sankcje, ze strony instytucji odpowiedzialnych na kontrolowanie warunków pracy.

Istotnym jest to, aby wyżej wymienione jednostki posiadały uprawnienia do wykonywania badań środowiska pracy. Szczegółowe informacje i wymogi określone są przez przepisy prawa (Dz.U.11.33.166).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.