Jakie kraje najczęściej obsługują firmy spedycyjne?

Najlepsze niusy w Sieci

Jakie kraje najczęściej obsługują firmy spedycyjne?

transport kontenerowy

Spedycja międzynarodowa to część branży TSL, łączącej trzy ważne elementy: transport, logistykę i spedycję. To jedna z dziedzin usług zajmująca się organizacją translokacji dóbr materialnych z punktu A do punktu B. Spedycji nie wolno zawężać jedynie do transportu, w jej skład wchodzi tworzenie pełnej dokumentacji, kwestie załadunku i wyładunku, przepakowywanie, ubezpieczenie towaru, odprawa celna, kontrola towaru po dotarciu na miejsce. Spedycja międzynarodowa to część handlu transgranicznego opartego na współpracy z firmami transportowymi zajmującymi się importem i eksportem dóbr.

Spedycja międzynarodowa

Spedycja międzynarodowa to usługa skierowana do przedstawicieli handlu międzynarodowego, chociaż w obecnym statusie Unii Europejskiej granice pomiędzy spedycją krajową a międzynarodową coraz bardziej się zacierają. Firmy spedycyjne nie muszą specjalizować się w jednym lub drugim zakresie. Otwarcie granic UE zmieniło diametralnie obraz transportu, przedsiębiorstwa spedycyjne pośredniczą pomiędzy kolejnymi firmami transportowymi korzystając z ich zasobów i floty. Otwarcie granic unijnych otworzyło jednocześnie dostęp do większości państw Europy. Spedycja międzynarodowa obejmuje zasięgiem usługi skierowane do/i z Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Anglii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz do państw, które wymagają jeszcze odprawy celnej.

Kim jest spedytor?

Spedytor jest osobą prawną lub fizyczną, która na zlecenie przedsiębiorstwa organizuje transport z jednego miejsca do drugiego. To pośrednik oferujący usługę spedycji. Całościowy koszt jego pracy oraz koszt samej usługi opłaca zleceniodawca. Zadaniem spedytora jest m.in. zminimalizować dla zleceniodawcy koszt spedycji i transportu. Spedytor najczęściej jest również zobowiązany do ubezpieczenia ładunku od wszelkich ryzyk jakie mogą pojawić się podczas realizacji usługi. Ważnym aspektem pracy spedytora międzynarodowego jest jego odpowiedzialność za przesyłkę. To on odpowiada za szkody, ubytki czy zaginięcie przesyłki, do jakiego może dojść podczas transportu.

Odpowiedzialność spedytora 

Ubezpieczenie przesyłki to ważna część jego pracy w świetle odpowiedzialności spedytora za przesyłkę. Ale samo ubezpieczenie nie wyczerpuje jego starań, nawet pełen zwrot ubezpieczenia nie rekompensuje szkody jaka może powstać z tytułu niedoręczonej czy zniszczonej przesyłki. Tym bardziej ceni się doświadczenie spedytora i jego orientację na rynku usług transportowych na arenie międzynarodowej. Umiejętność współpracy z poszczególnymi firmami to jednocześnie gwarancja dobrej realizacji zlecenia.

Źródło: cargotransport.com.pl