Firma szkoleniowa – kursy z prawa pracy

Najlepsze niusy w Sieci

Firma szkoleniowa – kursy z prawa pracy

biznes

Kadra kierownicza musi znać wszelkie niezbędne podstawy z zakresu prawa pracy. Pozwoli to pracować zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Firma uniknie wówczas poważnych konsekwencji wywołanych przez bezprawne działanie. Wiele firm przekonało się, że nieznajomość przepisów prawa szkodzi i może skutkować wysokimi karami. Na szczęście istnieją w Polsce firmy, które zajmują się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń z zakresu prawa pracy. Warto przyjrzeć się ich ofercie i skorzystać z proponowanych szkoleń.

Jaki jest cel szkolenia?

Program szkolenia jest opracowany dla kadry kierowniczej, a celem szkolenia jest przedstawienie problemów praktycznych z zakresu prawa pracy wraz ze zmianami. Często okazuje się, że kierownik zna przepisy, a nie potrafi zastosować ich w praktyce. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do rozwiązania umowy o pracę. Analiza przykładów pozwoli zastosować wiedzę w praktyce, dzięki czemu przyswojenie wiedzy będzie łatwiejsze. Adresatami szkolenia są osoby zajmujące stanowiska kierownicze i managerowie różnego szczebla. Ze szkolenia korzystają także osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę.

Program szkolenia z zakresu prawa pracy

W programie szkolenia z prawa pracy znajdziemy aspekty zatrudniania pracowników. Poruszymy kwestię zadawania pytań podczas rozmowy rekrutacyjnej, wyboru właściwego rodzaju umowy, czy zmian w umowach. Zadaniem kierownika jest także planowanie i rozliczanie pracownika z czasu pracy. Na szkoleniu znajdą się zatem przykłady dotyczące nowych przepisów o ruchomym czasie pracy. Specjaliści opowiedzą, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, jak rozliczać nadgodziny, o przerwach w pracy. Nie mogło zabraknąć informacji na temat udzielania urlopów oraz usprawiedliwiania nieobecności, które są często powodem konfliktów w wielu firmach. Współcześnie wiele mówi się o mobbingu lub dyskryminacji. Kurs zawiera także treści dotyczące tych zagadnień, aby móc im zapobiegać w miejscu pracy. Kierownicy dowiedzą się także jak zabezpieczyć interes firmy podczas powierzenia pracownikowi dóbr materialnych. Specjaliści opowiedzą także o kontroli PIP, obowiązkach pracodawcy podczas kontroli i grzywnach.

Szczególne uprawnienia pracowników

Niektórzy zatrudniani przez firmę pracownicy mają szczególne uprawnienia. Mowa o pracowniku, który jest rodzicem. Warto wiedzieć jakie urlopy i zwolnienia przysługują takiej osobie oraz jakie obowiązują ich normy dotyczące czasu pracy. Szczególną grupą będą także pracownicy niepełnosprawni. Ich zatrudnianie reguluje Kodeks Pracy. Osobie niepełnosprawnej przysługują bowiem dłuższa przerwa czy inny rodzaj przydzielania urlopu.