Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Recykling odpadów opakowaniowych polega na przetwarzaniu ich na surowiec, który może być ponownie wykorzystany do produkcji. Proces ten może przebiegać bardzo różnie zależnie od tego z jakimi opakowaniami mamy do czynienia.

Odpady można podzielić ogólnie na dwie kategorie:
trwałe – metale: aluminium, stal, szkło, tworzywa sztuczne: folie poliolefinowe, polistyren, poliester, polichlorek winylu (PVC);
nietrwałe – drewno i jego pochodne: papier, tektura, celofan.

Materiały nietrwałe podlegają biodegradacji, która polega na biochemicznym rozkładzie związków organicznych przez saprobionty do prostych związków nieorganicznych. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków środowiskowych rozkładowi może ulegać nawet 95% substancji organicznych. Materiały, które nie podlegają biodegradacji należy przetwarzać, tak aby uzyskać z nich surowiec nadający się do ponownego wykorzystania. W przypadku tworzyw sztucznych stosuje się kilka metod degradacji, dzięki którym odzyskuje się mniejsze frakcje  lub związki wyjściowe, które można ponownie wykorzystać.

Recykling pod nadzorem

Warto wiedzieć, że działanie podmiotów zajmujących się prowadzeniem recyklingu odpadów opakowaniowych jest szczegółowo regulowane i kontrolowane. Przedsiębiorstwa przetwarzające odpady muszą poddawać się audytowi recyklera wykonywanemu przez niezależnego audytora z jednostki certyfikującej. Regulacje dotyczące tego procesu zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty:

DPR – dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, w tym określający masę odpadów i sposób ich recyklingu,

DPO – dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich odzysku.

Dokument EDPR – Dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi

EDPO Dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.